Onze school

Home KLA4 Onze school

KLA4 is een interconfessionele school in Leusden. De school is op 22 augustus 2016 geopend in een spiksplinternieuw gebouw!

De 4 kernwaarden van onze school zijn: Leerzaam, Zorgzaam, Vreedzaam en Duurzaam. Deze kernwaarden zijn de basis voor ons onderwijs. We zijn trots op ons mooie, nieuwe gebouw Atria in de wijk Alandsbeek in Leusden. We zijn de enige school in Nederland met een eigen kinderboerderij, de Dierenvallei. Er gaan zo’n 270 kinderen naar onze school waar enthousiaste leerkrachten, leerkrachtondersteuners, onderwijsassistenten, een administratief medewerker en een conciërge in een hecht en prettig team samenwerken.

Identiteit

KLA4 is een interconfessionele basisschool en dat zijn we niet zomaar. Dit is de basis van ons onderwijs en dat kunt u onder andere merken aan de verhalen die wij vertellen uit de Bijbel. Verhalen met een boodschap over mensen die leerden hoe zij met elkaar en hun omgeving moesten om gaan. Vanuit onze  levensovertuiging vinden wij dit een principiële opdracht.


Ook onze 4 kernwaarden vinden hun oorsprong in onze identiteit:

* Zorg voor de toekomst van kinderen, Leerzaam
* Zorg voor elkaar, Zorgzaam en Vreedzaam
* Zorg voor de omgeving waarin we leven, Duurzaam
Onze schoolbevolking is zeer gemêleerd. Er zijn per klas zo’n 5 kinderen die kerkelijk betrokken zijn. Onze identiteit speelt bij ouders een rol wanneer ze voor onze school kiezen. Soms is dit vanuit hun eigen christelijke of katholieke overtuiging, maar ook vaak omdat ze het belangrijk vinden dat hun kinderen iets meekrijgen van de  tradities en de verhalen uit de bijbel als een stukje algemene ontwikkeling.
We gebruiken de methode Trefwoord. Dit kan bestaan uit een verhaal, of een gedicht van Trefwoord. Daarnaast kan er ook een gebeden worden of gezongen. De methode Trefwoord is een moderne en laagdrempelige methode die past bij onze leerlingen. Elke leerkracht geeft hieraan op zijn eigen manier invulling.

We geven als school duidelijk aandacht aan Kerst en Pasen. We gaan er vanuit dat iedereen die zich inschrijft voor onze school met alle vieringen meedoet. Onze school geeft allerhande informatie door vanuit kerken zonder hiervoor een voorkeur uit te spreken. We vinden het belangrijk om te geven vanuit onze overvloed. Het delen met anderen die het moeilijk  hebben is een belangrijk onderdeel. 

Onze visie

  Duurzaam

  Al meer dan 25 jaar is er naast de school een kleine kinderboerderij, De Dierenvallei. Dit maakt onze school uniek! Door de aandacht en verzorging voor de dieren in onze Dierenvallei leren kinderen respect te hebben voor de natuur en de omgeving. Naast de school hebben we ook mooie moestuinen en een vlindertuin.

  Ons nieuwe gebouw is heel duurzaam en energieneutraal. We wekken onze eigen energie op met de zonnepanelen die op het dak staan.

  We zijn een afvalvrije school. Dit wil zeggen dat we ervoor zorgen dat we zo weinig mogelijk afval produceren, ons afval goed sorteren en geen (of heel weinig) restafval hebben.

  Stichting Voila

  Onze school maakt deel uit van Stichting Voila. Dit is de grootste onderwijsorganisatie in Leusden. Wat Voila uniek maakt in onderwijsgevend Nederland is dat zij drie identiteiten vertegenwoordigt. Sinds 2009 zijn het protestants christelijk, katholiek en openbaar primair onderwijs in Leusden gefuseerd tot één samenwerkingsbestuur. Voila staat voor Verschillend Onderwijs in Leusden en Achterveld. De dagelijkse leiding van Voila is in handen van het college van bestuur, te weten Akke Wiersma.