Onze school

Home KLA4 Onze school

KLA4 is een interconfessionele TOM (Team Onderwijs op Maat) school in Leusden, voortgekomen uit CBS de Vallei en KBS Klimrakker. De nieuwe school is op 22 augustus 2016 geopend in een spiksplinternieuw gebouw!

De 4 kernwaarden van onze school zijn: Leerzaam, Zorgzaam, Vreedzaam en Duurzaam. Deze kernwaarden zijn de basis voor ons onderwijs. We zijn trots op ons mooie, nieuwe gebouw Atria in de wijk Alandsbeek in Leusden. We zijn de enige school in Nederland met een eigen kinderboerderij, de Dierenvallei. Er gaan zo’n 250 kinderen naar onze school en er werken 19 enthousiaste leerkrachten, 2 leerkrachtondersteuners, 2 onderwijsassistenten en een conciërge in een hecht en prettig team.

Onze Flyer  Onze Schoolgids  Informatie over groep 1/2 

 

Identiteit

 

KLA4 is een interconfessionele basisschool en dat zijn we niet zomaar. Dit is de basis van ons onderwijs en dat kunt u onder andere merken aan de verhalen die wij vertellen uit de Bijbel. Verhalen met een boodschap over mensen die leerden hoe zij met elkaar en hun omgeving moesten om gaan. Vanuit onze  levensovertuiging vinden wij dit een principiële opdracht.


Ook onze 4 kernwaarden vinden hun oorsprong in onze identiteit:

* Zorg voor de toekomst van kinderen, Leerzaam
* Zorg voor elkaar, Zorgzaam en Vreedzaam
* Zorg voor de omgeving waarin we leven, Duurzaam
Onze schoolbevolking is zeer gemêleerd. Er zijn per klas zo’n 5 kinderen die kerkelijk betrokken zijn. Onze identiteit speelt bij ouders een rol wanneer ze voor onze school kiezen. Soms is dit vanuit hun eigen christelijke of katholieke overtuiging, maar ook vaak omdat ze het belangrijk vinden dat hun kinderen iets meekrijgen van de  tradities en de verhalen uit de bijbel als een stukje algemene ontwikkeling.
We gebruiken de methode Trefwoord. Dit kan bestaan uit een verhaal, of een gedicht van Trefwoord,. Daarnaast kan er ook een gebeden worden of gezongen. De methode Trefwoord is een moderne en laagdrempelige methode die past bij onze leerlingen. Elke leerkracht geeft hieraan op zijn eigen manier invulling.

We geven als school duidelijk aandacht aan Kerst en Pasen. We gaan er vanuit dat iedereen die zich inschrijft voor onze school met alle vieringen meedoet. Onze school geeft allerhande informatie door vanuit kerken zonder hiervoor een voorkeur uit te spreken. Zo doen we elk jaar mee aan de school- kerkdienst in de Marcuskerk of de Jozefkerk. De dominee en de pastoor komen als voorbereiding hierop in alle groepen een gastles geven. Vanuit Klimrakker zijn bijvoorbeeld Carnaval en het toeleven naar de feesten (advent / 40-dagentijd) een mooie aanvulling op onze identiteit. We vinden het belangrijk om te geven vanuit onze overvloed. Het delen met anderen die het moeilijk  hebben is een belangrijk onderdeel. 

Onze visie

Leerzaam

De kwaliteit van ons onderwijs staat bij ons op de eerste plaats. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen goed kunnen rekenen, lezen en spellen
als zij de school verlaten. Maar ook dat ze belangrijke vaardigheden verwerven voor hun toekomst. Zo leren we de kinderen zelfstandigheid, samenwerken, eigen verantwoordelijkheid en plannen aan. Op dit moment zitten we in een traject van onderwijsvernieuwing.
Sinds 1 augustus 2016 zijn we een gecertificeerde TOM school. TOM staat voor Team Onderwijs op Maat. De uitgangspunten van TOM zijn het gebruik maken van de talenten van leerlingen en leerkrachten. Dit uit zich onder andere in het werken in groepsoverstijgende units. Zo werken we in de units met dagen weektaken en gebruiken we flexibele werkplekken. We zijn heel enthousiast over de positieve ontwikkeling van zowel leerlingen als leerkrachten. Ons nieuwe gebouw is volledig ingericht volgens dit vernieuwende onderwijsprincipe.

Zorgzaam

Op onze school is passende zorg voor elk kind. Als een leerling extra aandacht nodig heeft omdat hij/zij moeite heeft met leren, dan kunnen wij dit ook echt geven. Het TOM onderwijs is hier helemaal op gericht. Daarnaast bieden we ook kinderen die meer uitdaging nodig hebben het nodige. Zo hebben wij een Kangoeroeklas voor meer-begaafde kinderen.
In onze Dierenvallei leren de kinderen te zorgen voor dieren en hun omgeving. Op deze manier komen weer hele andere vaardigheden van kinderen naar boven.

Vreedzaam

KLA4 is een Vreedzame School. Kinderen leren bij ons om conflicten op een goede manier op te lossen, door met elkaar in gesprek te gaan en te benoemen wat je dwars zit. Ook worden leerlingen uit groep 7 en 8 opgeleid tot mediatoren. Wij zijn trots op onze kinderen, dat zij nu al leren om prettige medeburgers te worden in onze maatschappij. Op onze school werken we graag samen met de kinderen, het gaat tenslotte om hen. 

Duurzaam

Al meer dan 25 jaar is er naast de school een kleine kinderboerderij, De Dierenvallei. Dit maakt onze school uniek! Door de aandacht en verzorging voor de dieren in onze Dierenvallei leren kinderen respect te hebben voor de natuur en de omgeving. Naast de school hebben we ook mooie moestuinen en een vlindertuin.

Ons nieuwe gebouw is heel duurzaam en energieneutraal. We wekken onze eigen energie op met de zonnepanelen die op het dak staan.

We zijn een afvalvrije school. Dit wil zeggen dat we ervoor zorgen dat we zo weinig mogelijk afval produceren, ons afval goed sorteren en geen (of heel weinig) restafval hebben.

Kinderen
Bente
Groep 8

Voor mij is deze school heel goed want ze bieden veel verschillende dingen. Als je wat moeilijker alles vindt krijg je meer uitleg. Vind je het makkelijk krijg je moeilijker werk. Ook leren de kinderen met dieren omgaan in de Dierenweide. Het nieuwe gebouw en alle spullen zijn heel erg leuk en fijn. 

Melle
Groep 3

De nieuwe school is heel leuk. Het is een mooi gebouw.

Yana
Groep 7

KLA4 is een leuke en nieuwe school. Hij is super schoon. Je kunt er veel leren en je hebt 4 kleuren trappen en allemaal leerpleinen.  Ik heb veel nieuwe vrienden gemaakt. 

Inge
Groep 6

De nieuwe KLA4 is heel erg leuk! Ik vind het gebouw er heel mooi uit zien. Je kunt kiezen waar je mag werken. Je zit niet de hele dag in hetzelfde lokaal bij dezelfde meester of juf. 

Opleiden op school
KLA4 heeft naast het opleiden en begeleiden van leerlingen, ook een belangrijke taak in het opleiden van nieuwe leraren.
KLA4 heeft er voor gekozen om in het Partnerschap in Opleiding en Ontwikkeling samen te werken met de Marnix Academie, lerarenopleiding basisonderwijs, in Utrecht en met de Hogeschool Utrecht. Voor een groot deel vindt die opleiding plaats in de praktijk, in de klas van de kinderen. Dat houdt in, dat zij – onder begeleiding van een groepsleerkracht – les gaan geven en onderzoeken doen. Ook hebben wij een Intern Coördinator Opleidingen. Momenteel zijn dat Annemieke Gout en Petra Vissers. De mentoren (de leerkrachten) zijn de direct betrokkenen in de begeleiding van de student.
Van de student verwachten wij een betrokken, respectvolle houding ten opzichte van de school en de groep. Tevens maken wij met de studenten duidelijke afspraken over het niet naar buiten brengen van zaken, die zij binnen de school gezien en gehoord hebben.|
KLA4 is gecertificeerd en is een erkende opleidingsschool! Daarnaast zijn we ook SBB gecertificeerd (voorheen Calibris). Wij mogen dus ook onderwijsassistenten opleiden. Er lopen ook veel studenten bij onze Dierenvallei stage.

Stichting Voila

Onze school maakt deel uit van Stichting Voila. Dit is de grootste onderwijsorganisatie in Leusden. Wat Voila uniek maakt in onderwijsgevend Nederland is dat zij drie identiteiten vertegenwoordigt. Sinds 2009 zijn het protestants christelijk, katholiek en openbaar primair onderwijs in Leusden gefuseerd tot één samenwerkingsbestuur. Voila staat voor Verschillend Onderwijs in Leusden en Achterveld. De dagelijkse leiding van Voila is in handen van het college van bestuur, te weten Wichert Eikelenboom en Gerrit-Jan Weiler.